cadouri

REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI


1. În perioada din 10 decembrie 2021 se desfășoară următoarele campanii promoționale: ”Cumpără produse în valoare de 149 de EURO și primește cadou o jucărie ursuleț (FREDDY TEDDY SNOWBOARD PROMO)” în magazinul Duty Free Sala Plecări a Aeroportului Internațional Chișinău, și ”Cumpără produse în valoare de 149EURO și primește cadou o jucărie ursuleț (FREDDY TEDDY SNOWBOARD PROMO)” în magazinele Duty Free din punctul vamal Leușeni, Direcția Ieșire din RM.
2. Cadourile promoționale (ursuleții) se oferă în limita stocului disponibil.

3. La campania dată pot participa toate persoanele fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani care procură în magazinele Duty-Free produse în valoarea corespunzătoare condițiilor menționate mai sus.
3.1. Campania este deschisă pentru participare tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani și care vizitează și procură bunuri în magazinele „duty-free” menționate mai sus, ce aparțin „DFM” SRL, în perioada desfășurării campaniei.
3.2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

i. Prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajaţii) DFM SRL;
ii. Prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajaţii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locaţia Organizatorului în care sunt alocaţi aceşti angajaţi;
iii. Prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajaţii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor şi al oricăror imobile/locaţii în cadrul cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajaţii acestor prestatori o desfăşoară sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locaţiile în cadrul cărora Organizatroul îşi desfăşoară activitatea;
iv. Membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele i. – iii de mai sus , și anume - copiii, părinții, soţul/soţia, frate/soră);
v. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 18 ani. În cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal sau prezența și acordul părintelui, tutorelui sau ocrotitorului legal.

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau, care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor câştigate şi de a acționa în Instanţa de Judecată respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
3.4. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.
3.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în momentul reflectării acestora în versiunea Regulamentului de pe pagina web – www.dutyfree.md, care intră in vigoare în momentul publicării Regulamentului modificat.

4. Informația privind desfășurarea Campaniei date va fi plasată în incinta tuturor magazinelor participante la Campanie.

5. Campania se va desfășura conform Regulamentului, publicat pe pagina web a companiei www.dutyfree.md.

6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Reguli generale de participare și mecanismul campaniei:
6.1.1. Participanţii la Campanie sunt persoanele fizice care au procurat în magazinele menționate mai sus produse în valoare de 149 EURO. Produsele de tutungerie se vor exclude din suma cecurilor și costul acestora nu este luat în calcul la determinarea sumelor prevăzute în prezentul punct.
6.1.2. После совершения покупок на сумму 149 евро участники получат подарки, в пределах имеющегося запаса.
6.1.2 După efectuarea cumpărăturii în mărimea menționată în p.6.1.1, Participanții vor primi cadourile, în limita stocului disponibil.


7. Premiile Campaniei vor fi acordate în perioada desfășurării promoției, cu dreptul Organizatorului de a sista unilateral acordarea premiilor în cazul în care stocul de premii a fost epuizat.

ADRESA:
Moldova
Chișinău
str. Dacia 80/3 of. 202
tel: +373 (022) 22-80-47
Metode de plată:

©2023 ro.dutyfree.md Toate drepturile sunt rezervate. DUTYFREE în Moldova; Design and engine by www.sonacom.net